0LM3485 BUCK 学习版套件3.0版
收藏(26)
发布者:fangan
1. 输入电压:DC4.5-30V
2. 输出电压:DC2.0V / DC3.0V / DV4.0V
单面板工艺,面积100*100mm
学习资料http://www.dianyuan.com/bbs/1514463.html
技术文档
BOM清单
产品 型号/说明 用量/个 品牌 操作
1 电解电容 22uF/25V ±20% Ф8*12mm 105℃ 2
2 小PCB板 L32*W22*T1.6mm10Z双面FR-4绿油白字镀无铅锡 1
3 插件电阻 200K 1/4W ±1% 1
4 瓷片电容 102/50V ±10% P=2.5mm 1
5 MOSFET IRF9Z24 TO-220 1
6 电感 DR14*15 22UH 0.6*19.5Ts 1
7 瓷片电容 101/50V ±10% P=2.5mm 1
8 插件电阻 22K 1/4W ±1% 1
9 插件电阻 15K 1/4W ±1% 1
10 插件电阻 9.1K 1/4W ±1% 1
11 插件电阻 33K 1/4W ±1% 1
12 DIODE SR340 3A/40V DO-201AC 1
13 测试针 黑色探钩测试环 镀金 11
14 连接器 5.08-2PIN PCB接线端子 2
15 固定柱 8mm PCB隔离阻燃尼龙飞机座 4
16 排针 2.54mm 2*7PIN 180度 2
17 排座 2.54mm 2*7PIN 180度 2
18 PCB-BUCK L100*W100*T1.6mm 1OZ FR-4绿油白字镀无铅锡 1
19 跳线 0.5*8mm n形 1