0LM3478 BOOST 学习版套件
收藏(13)
发布者:fangan
1. 输入电压:DC3-6V
2. 输出电压:DC7.0V / DC10.0V / DV15.0V
单面板工艺,面积100*100mm
详情点击 http://www.dianyuan.com/bbs/1511943.html
技术文档
在线购买   (方案购买不提供退货服务)
现货购买 剩余2个 ¥20.00 / 个
BOM清单
产品 型号/说明 用量/个 品牌 操作
1 电解电容 22uF/25V ±20% Ф8*12mm 105℃ 2
2 电感 DR14*15 10UH 0.8*13.5Ts 1
3 插件电阻 15K 1/4W ±1% 1
4 插件电阻 4.7K 1/4W ±1% 1
5 插件电阻 47K 1/4W ±1% 1
6 插件电阻 0.02R 1W ±1% 1
7 插件电阻 2.2K 1/4W ±1% 1
8 插件电阻 10K 1/4W ±1% 1
9 插件电阻 24K 1/4W ±1% 1
10 瓷片电容 103/50V ±10% P=3mm 1
11 瓷片电容 222/50V ±10% P=3mm 1
12 DIODE SR340 3A/40V DO-201AC 1
13 MOSFET SW3205 TO-220 1
14 测试针 黑色探钩测试环 镀金 12
15 跳线 0.5*8mm n形 1
16 连接器 5.08-2PIN PCB接线端子 2
17 固定柱 8mm PCB隔离阻燃尼龙飞机座 4
18 排针 2.54mm 2*7PIN 180度 2
19 排座 2.54mm 2*7PIN 180度 2
20 小PCB板 L32*W22*T1.6mm10Z双面FR-4绿油白字镀无铅锡 1
21 PCB-BOOST L100*W100*T1.6mm 1OZ FR-4绿油白字镀无铅锡 1